Telegrafia

CWStudio

Program QedKey został zastąpiony nowym projektem open-source http://cwstudio.sf.net/

Osoby, które z jakichś powodów chcą dalej korzystać z oprogramowania QedKey, mogą pobrać ten program wraz ze źródłami od stycznia 2015 z TEGO LINKU. Jest to "wersja 2015", czyli uporządkowana i oczyszczona wersja 98, zrekompilowana w Delphi 3 Standard i dostępna permanentnie na licencji MIT.

Program QedKey nie będzie już rozwijany, jednakże ze względu na jego popularność kod źródłowy został na wiosnę 2019 dostosowany do środowiska programistycznego Lazarus i opublikowany jako repozytorium Github, również na licencji MIT. Dalsze poprawki autorskie mają na celu wyłącznie zapewnienie możliwości jego uruchomienia na wszystkich platformach obsługiwanych przez Lazarus. Jeśli ktoś chce i ma czas dopisywać do programu jakiekolwiek nowe funkcje, zapraszam do wykonania własnej gałęzi repozytorium, a następnie przesłania poprawek do ewentualnego dodania.

Archiwalny program DOS-owy do nauki telegrafii TeleKey 4.0f jest również od stycznia 2015 dostępny (tylko w wersji binarnej - kod źródłowy został utracony) TUTAJ.

Materiały do nauki telegrafii

“Zwięzły podręcznik telegrafii” - to niewielka książka o nauce telegrafii, opracowana pod koniec 2011 roku, wraz z materiałem dźwiękowym (182 pliki audio).

Materiał jest tak podzielony, że osoby preferujące klasyczne odtwarzacze mogą go nagrać na 10 płyt CD. Nazwy plików mają konwencję liczba-litera-liczba. Pierwsza liczba jest numerem płyty, litera oznacza lekcję na płycie, a trzecia cyfra to numer pliku w tej lekcji (np. 04B3 to trzeci plik z drugiej lekcji na płycie czwartej.

Pierwsze trzy płyty zawierają teksty do nauki liter. Teksty są nagrane tonem 600 Hz z dodatkiem 3% parzystych i nieparzystych harmonicznych, po 25 grup, z dodatkiem 10% szumu 300 --- 2400 Hz (pasmo odbiornika SSB). Same znaki są nadawane tempem 20 grup (100 znaków), a wprowadzone są dodatkowe przerwy. Pierwszy plik z każdej lekcji zawiera 14 dodatkowych przerw (tempo wypadkowe 37 znaków), a kolejne odpowiednio: 9(48), 6(58), 4(68) i 2(81). 13 lekcji zawiera kolejno dodawane litery. Pierwsze teksty w obrębie danej lekcji zawierają więcej nowych liter, w miarę zwiększania tempa liczba ich ulega wyrównaniu z pozostałymi. Ostatnie lekcje zawierają teksty ze znakami podobnymi, często mylonymi.

Teksty do nauki cyfr (płyta 4) są analogicznie zaprojektowane. Jest ich mniej ze względu na długość trwania cyfr. Pierwszy plik z każdej lekcji zawiera 16 dodatkowych przerw (tempo wypadkowe 34 znaki), a kolejne odpowiednio: 8(51) i 2(81).

Piąta płyta służy do treningu tekstów mieszanych (połączenia liter, cyfr i znaków specjalnych). W lekcji A zawarte są cyfry, do których stopniowo dochodzi coraz więcej liter. W lekcji B zaczynamy od liter, do których dochodzą cyfry i znaki. Każda ścieżka zawiera 55 grup. Pierwszy plik z każdej lekcji zawiera 14 dodatkowych przerw (tempo wypadkowe 37 znaków), a kolejne odpowiednio: 9(48), 6(58), 4(68) i 2(81). Pozostałe parametry analogicznie do płyty 1.

Płyta nr. 6 zawiera teksty nagrane bez dodatkowych przerw, o wzrastających prędkościach w każdej lekcji: 100, 110, 120, 130, 140, 150, 180 i 200 znaków (8 tekstów na każdą lekcję). Lekcja A zawiera same litery, lekcja B --- cyfry i znaki specjalne, zaś lekcja C teksty mieszane. Teksty te nagrane są z dużym poziomem szumu, z symulacją AGC.

Płyta 7 zawiera teksty zawierające losowe znaki i jest przeznaczona do treningu odbioru w trudnych warunkach. Pierwszym utrudnieniem jest obecność 3 sygnałów jednocześnie: podstawowego ze zwykłym tempem o częstotliwości 600 Hz oraz dwóch dodatkowych o częstotliwości 200 i 1000 Hz. Prędkości tych sygnałów wynoszą odpowiednio 4/3 oraz 2/3 tempa sygnału wyjściowego. Wszystkie sygnały nadają ten sam tekst (po dojściu do końca sygnału szybszego zaczyna się cały tekst od początku). Pozwala to na bardzo urozmaicony trening, gdyż za każdym razem możemy skupiać się na innym sygnale. Każdy tekst ma 50 grup, a tempo podstawowego sygnału wynosi 25 grup. Lekcja A zawiera sygnały literowe, lekcja B cyfry i znaki specjalne, zaś lekcja C mieszane.

Teksty poszczególnych lekcji posiadają dodatkowe utrudnienia: klik z wytłumieniem sygnału o 6 dB (symulacja zatykania odbiornika), silny przydźwięk sieci 50 Hz, pływanie sygnałów w częstotliwości, symulacja klucza półautomatycznego z nieco dłuższymi kreskami i zmniejszonymi przerwami pomiędzy kropkami, symulacja klucza sztorcowego (nieregularne losowe zniekształcenia długości elementów znaków), sweep z częstotliwości 700 Hz, sweep z częstotliwości 0 Hz.

Płyta 8 zawiera nagranie prawdziwych znaków wywoławczych w trudnych warunkach. Sygnały generowane są w sposób analogiczny do płyty 7, jednak jest ich aż 5. Częstotliwości wynoszą odpowiednio: 1, 0.333, 1.666, 0.5, 1.5 wyjściowej, tempa odpowiednio: 1, 1.333, 0.666, 1.25, 0.8 tempa wyjściowego, zaś amplituda odpowiednio: 1, 0.2, 0.2, 0.5, 0.5 amplitudy wyjściowej. Każdy sygnał nadaje te same znaki wywoławcze i zaczyna od początku, jeśli kończy się szybciej. Ma to symulować pileup w zawodach.

Ostatni tekst każdej lekcji jest nagrany inaczej niż w przypadku płyty 7. Zamiast sweepu sygnały leżą bliżej siebie, a pasmo całości wynosi 150 --- 650 Hz (symulacja wąskiego filtru CW). Do sygnałów dodano niewielki sweep symulujący ,,dzwonienie'' filtru kwarcowego.

Pomiędzy literami i cyframi w znakach wywoławczych nie ma żadnej przerwy, zwiększono natomiast przerwy pomiędzy całymi znakami. Trening przy użyciu tej płyty powinien polegać na słuchaniu całego znaku wywoławczego i zapisywaniu go podczas przerwy po znaku.

Lekcja A zawiera znaki w tempie 25 grup (25 dodatkowych przerw po każdym znaku), a lekcja B w tempie 32 grup (30 przerw po każdym znaku). Każdy tekst zawiera 50 znaków.

Płyty 9 i 10 zawierają po jednej lekcji i służą do nauki najczęściej używanych angielskich słów (kojarzenia ich jako całość). Słowa nagrane bez dodatkowych przerw między znakami, pomiędzy słowami jest po 35 dodatkowych przerw. Sygnały mają wzrastające prędkości w każdej lekcji: 100, 110, 120, 130, 140, 150, 180 i 200 znaków (8 tekstów na każdą płytę).

Każdy tekst ma 125 słów. Płyta 9 zawiera słowa losowane spośród 50 najczęściej stosowanych angielskich słów, płyta 10 rozszerza zakres do 100 najczęściej stosowanych słów. Podobnie jak przy tekstach ze znakami wywoławczymi, należy słuchać całych słów i zapisywać je dopiero w czasie przerwy.

Książka i towarzyszący materiał dźwiękowy jest rozpowszechniana na licencji CC-BY-NC-ND 3.0 (w skrócie - można kopiować, publikować, odtwarzać publicznie itd., na tworzenie jakichkolwiek dzieł pokrewnych, przeróbki, konwersje do innych formatów oraz wykorzystanie komercyjne potrzebna jest zgoda autora).

Pliki FLAC można odtwarzać na komputerze wieloma odtwarzaczami bezpośrednio, np. Foobar 2000, WinAmp z pluginem itd. Opcją “convert” w FooBarze można je też przekonwertować na MP3. Aby nagrać je na płycie CD należy albo rozkompresować je do WAV, korzystając również z Foobara 2000 (prawy przycisk / convert) lub z kodera flac.exe.

Pobieranie

Od stycznia 2015 roku cały materiał szkoleniowy jest dostępny na YouTube. Pliki FLAC przepakowano z 10 plików ZIP do jednego pliku 7zip (zaoszczędzono 200 MB). Dodatkowo można pobrać wersję DVD ISO zawierającą pełny materiał w wersji video, analogicznej do YouTube. Sumy MD5 plików:

37ca818fc23210940cfe61649f4346f1 *Zwiezly-podrecznik-telegrafii-SP8QED-MP3.7z
351a981afd8a983e33503a6afa57cf73 *Zwiezly-podrecznik-telegrafii-SP8QED-CD.7z
45497445453ee69f62016c7982f761de *Zwiezly-podrecznik-telegrafii-SP8QED-DVD.7z
f96f80979d6190813fd3de7476deaab3 *Zwiezly-podrecznik-telegrafii-SP8QED-PDF.7z

 Linki:

  1. KSIĄŻKA W PDF
  2. MATERIAŁ AUDIO MP3 (7zip 81 MB)
  3. MATERIAŁ AUDIO FLAC (7zip 734 MB), TORRENT
  4. MATERIAŁ VIDEO DVD (7zip 767 MB), TORRENT
  5. MIRROR plików na serwerze PZK
  6. MIRROR plików na serwerze QSLNET