Czym jest układ jednostek miar?

To utworzony na ściśle określonych fundamentach zbiór jednostek miar, powiązanych ze sobą. Pozwala mierzyć wielkości fizyczne, na których jest oparty.

W historii stosowano różne systemy jednostek.

Dzisiaj świat używa głównie układu SI
(Système international d'unités)

W układzie SI podstawowymi jednostkami są:

metr, kilogram, sekunda,
amper, kelwin, kandela i mol
.

Pozostałe jednostki są zdefiniowane
w oparciu o te podstawowe.

Czym jest binarny układ jednostek?

To stworzony dla zabawy prawdziwie spójny układ jednostek, który patrzy na świat w sposób binarny.

W odróżnieniu od układu SI, układ binarny definiuje jednostki w oparciu o stałe fizyczne charakteryzujące Wszechświat, a jednostki są powiązane
z tymi stałymi poprzez binarne proporcje.

Ale zaraz... nikt tego nie zrobił?

Owszem, istnieją układy jednostek naturalnych, zdefiniowanych ze stałych fizycznych.

Na przykład Max Planck opracował układ złożony z jednostek bazujących na jego stałych.
W takich układach użyte stałe przyjmują wartość 1 i są jednostkami,
przez co ich stosowanie w praktyce jest kłopotliwe,
ponadto nie mają nic wspólnego z binarnością.

Natomiast układ binarny ma tak dobrane stałe fizyczne oraz binarne wielokrotności, że jednostki są maksymalnie zbliżone wielkościami do współcześnie stosowanych jednostek SI, pozostając nadal w binarnych zależnościach do fizyki, a więc patrzą binarnie na świat.

Jednostki binarne

Aby nie tworzyć nowych, trudnych do zapamiętania nazw, binarne jednostki posiadają takie same nazwy
z przedrostkiem "bi" - np. bimetr, bisekunda,
biwolt, biwat, bipaskal.

Są zapisywane takimi samymi skrótami
z przedrostkiem będącym akcentowaną literą b
z cedyllą lub ogonkiem, np. b̨m, b̨s, b̨V, b̨W, b̨Pa.

W zależności od kroju pisma, mamy do wyboru:
b̧ b̨ ƀ ɓ ꞗ ᶀ

Przedrostki binarne

Przedrostki oznaczające ułamki
lub wielokrotności są również binarne.

Są rozszerzeniem nazewnictwa informatycznego.
Np. Kib̨g (kibigram) to 1024 b̨g (bigramy).

Pełna rozszerzona tabela
obejmuje 20 przedrostków od 2−80 do 280.

Przedrostek duo

Przedrostek duo, połączony z jednostką
w mianowniku, stanowi wykładnik potęgi dwójki, analogiczny do decybela.
Jest zapisywany akcentowaną górnie literą d.

W zależności od kroju pisma, mamy do wyboru:
đ ᵭ ď ɖ ɗ ð

Np. odległość od Ziemi do Słońca wynosi
około 36.6 đb̨m (duo bimetr), czyli 236.6 b̨m.

Jednostki podstawowe

Jednostki podstawowe układu binarnego określają te same wielkości fizyczne co jednostki podstawowe SI
z jednym wyjątkiem.

Biamper nie jest jednostką podstawową.
Jest nią bikulomb.

Masa

1 bigram (b̨g) jest zdefiniowany jako 216 mas Plancka, co daje około 1.42 g.

Długość

1 bimetr (b̨m) jest zdefiniowany jako 2116 długości Plancka, co daje około 1.34 m.

Ilość substancji

1 bimol (b̨mol) jest zdefiniowany jako 279 cząsteczek, co daje około 1.003 mola.

Czas

1 bisekunda (b̨s) jest zdefiniowana jako 2144 czasów Plancka, co daje około 1.202 s.

Biminuta (b̨min) to 6 đb̨s, bigodzina (b̨h) to 12 đb̨s, bidoba (b̨d) to 16 đb̨s, bimiesiąc (b̨mo) to 21 đb̨s, zaś birok (b̨y) trwa 25 đb̨s.

Rachuba czasu binarnego jest całkowicie niezależna od zjawisk astronomicznych. Kalendarz binarny najwygodniej zdefiniować jako czas binarny od epoki Unixa (00:00:00 czasu UTC 1 stycznia 1970).

Ładunek elektryczny

1 bikulomb (b̨C) jest zdefiniowany jako ładunek
264 elektronów, co daje około 2.95 C.

Temperatura

1 bikelwin (b̨K) jest zdefiniowany jako 2−7 temperatury, w której ciało doskonale czarne ma maksimum promieniowania przy długości fali 2−16 bimetra,
co daje około 1.105 K.

Światłość

1 bikandela (b̨cd) jest zdefiniowana jako światłosć monochromatycznego źródła promieniowania o długości fali 431.8 nib̨m z intensywnością 1 mib̨W na każdy steradian.

Jednostki pochodne

Wszystkie analogiczne (do SI) jednostki pochodne są zdefiniowane na bazie powyższych:

b̨N b̨Pa b̨J b̨W b̨V b̨F b̨Ω b̨S b̨A b̨H b̨Wb

Na przykład biamper (b̨A) jest równy przepływowi 1 b̨C w ciągu 1 b̨s, co daje ok. 2.46 A.

Miary kąta

Bistopień (b̨°) to 2−16 kąta pełnego.

Biminuta (b̨') to 2−6 stopnia.

Bisekunda (b̨") to 2−6 biminuty.

No dobrze, ale... po co?

Po to, aby patrzeć na świat binarnie!

Po to, aby mieć dobrą zabawę!

Po to, aby obowiązywał w powieści science-fiction?

Po to, aby zachęcić do zastanowienia się
nad układami jednostek!

Chcesz wiedzieć więcej o układzie SBI?

Pełny opis po angielsku

Skrócony poster

Fanpage na FB

Strona autora