Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

 
DataForma zwyczajnaForma nadzwyczajna
środa, 15 września 2021 XXIV tydzień okresu zwykłego. Najśw. Maryi Panny Bolesnej (wsp. obowiązkowe) XVI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Siedmiu Boleści NMP. Wspomnienie św. Nikomedesa, Męczennika (2 kl.)
czwartek, 16 września 2021 XXIV tydzień okresu zwykłego. Świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa (wsp. obowiązkowe) XVI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Śś. Korneliusza, Papieża i Cypriana, Biskupa, Męczenników Wspomnienie śś. Eufemii, Dziewicy oraz Łucji i Geminiana, Męczenników (3 kl.)
piątek, 17 września 2021 XXIV tydzień okresu zwykłego. Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła (wsp. dowolne). Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa (wsp. dowolne). W archidiecezji warszawskiej: Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa (wsp. obowiązkowe) XVI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Wspomnienie stygmatów św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy
sobota, 18 września 2021 XXV tydzień okresu zwykłego. Św. Stanisława Kostki, Zakonnika, patrona Polski (święto). W diecezji płockiej i archidiecezji warszawskiej: Św. Stanisława Kostki, Zakonnika, patrona diecezji (święto) XVI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Józefa z Kupertynu, Wyznawcy (3 kl.)
niedziela, 19 września 2021 XXV Niedziela Zwykła. Św. Januarego, biskupa i męczennika (wsp. dowolne). W diecezji legnickiej Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i i Towarzyszy (wsp. dowolne). W diecezji świdnickiej: Bł. Gerharda Hirschfeldera, prezbitera i męczennika (wsp. dowolne) XVII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (4 kl.) Św. Januarego, Biskupa i Towarzyszy, Męczenników (3 kl.)
poniedziałek, 20 września 2021 XXV tydzień okresu zwykłego. Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy (wsp. obowiązkowe). W diecezji legnickiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Legnicy (święto) XVII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Wspomnienie śś. Eustachego i Towarzyszy, Męczenników. W diecezji legnickiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego W Legnicy (1 kl.)
wtorek, 21 września 2021 XXV tydzień okresu zwykłego. Św. Mateusza, Apostoła I Ewangelisty (święto) Środa Suchych Dni Wrześniowych (2 kl.) Św. Mateusza, Apostoła I Ewangelisty (2 kl.)
środa, 22 września 2021 XXV tydzień okresu zwykłego. W archidiecezji krakowskiej: Bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy (wsp. obowiązkowe). W diecezji zamojsko-lubaczowskiej Bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy (wsp. dowolne). W diecezji siedleckiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Siedlcach (święto) XVII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Tomasza z Villanueva, Biskupa i Wyznawcy. Wspomnienie św. Maurycego i Towarzyszy, Męczenników (3 kl.) W diecezji siedleckiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego W Siedlcach (1 kl.)
czwartek, 23 września 2021 XXV tydzień okresu zwykłego. Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera (wsp. obowiązkowe) Piątek Suchych Dni Wrześniowych (2 kl.) Św. Linusa, Papieża i Męczennika Wspomnienie św. Tekli, Dziewicy i Męczennicy (3 kl.)
piątek, 24 września 2021 XXV tydzień okresu zwykłego. W diecezji bielsko-żywieckiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Bielsku Białej (święto). W diecezji kaliskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Kaliszu (święto) Sobota Suchych Dni Wrześniowych (2 kl.) Wspomnienie NMP od Wykupu Jeńców. W diecezji bielsko - żywieckiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego W Bielsku – Białej (1 kl.) W diecezji kaliskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego W Kaliszu (1 kl.)
sobota, 25 września 2021 XXVI tydzień okresu zwykłego. Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera (wsp. obowiązkowe). W archidiecezji warmińskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego we Fromborku (święto) W kościołach konsekrowanych poza katedrami: Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła (1 kl.) Bł. Władysława z Gielniowa, Wyznawcy (3 kl.) W mieście Warszawie: Bł. Władysława Z Gielniowa, Wyznawcy, Patrona Miasta (2 kl.) W archidiecezji warmińskiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej We Fromborku (1 kl.)
niedziela, 26 września 2021 XXVI Niedziela Zwykła. Świętych męczenników Kosmy i Damiana (wsp. dowolne). Świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy (wsp. dowolne). W diecezji kieleckiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Kielcach (święto). W diecezji siedleckiej: Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej (wsp. obowiązkowe) XVIII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (4 kl.) Wspomnienie śś. Cypriana i Justyny, Dziewicy, Męczenników. W diecezji kieleckiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej W Kielcach (1 kl.)
poniedziałek, 27 września 2021 XXVI tydzień okresu zwykłego. Św. Wincentego ? Paulo, prezbitera (wsp. obowiązkowe) XVIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Śś. Kosmy i Damiana, Męczenników (3 kl.) W archidiecezji krakowskiej: Śś. Kosmy i Damiana, Męczenników. Wspomnienie Przeniesienie Relikwii św. Stanisława, Biskupa i Męczennika (3 kl.)
wtorek, 28 września 2021 XXVI tydzień okresu zwykłego. Św. Wacława, męczennika (wsp. obowiązkowe) XVIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Wacława, Księcia i Męczennika (3 kl.)
środa, 29 września 2021 XXVI tydzień okresu zwykłego. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela I Rafała (święto). W diecezji warszawsko-praskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego (święto) XVIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Michała Archanioła (1 kl.) W diecezji warszawsko – praskiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej Na Pradze (1 kl.)
czwartek, 30 września 2021 XXVI tydzień okresu zwykłego. Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) PAŹDZIERNIK XVIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Hieronima, Kapłana, Wyznawcy i Doktora Kościoła (3 kl.) W diecezji warszawsko – praskiej: Św. Michała Archanioła (1 kl.)
piątek, 1 października 2021 XXVI tydzień okresu zwykłego. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i Doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) XVIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Jana z Dukli, Wyznawcy. Wspomnienie św. Remigiusza, Biskupa i Wyznawcy (3 kl.) W archidiecezji przemyskiej: Św. Jana z Dukli, Wyznawcy, Patrona Archidiecezji Wspomnienie św. Remigiusza, Biskupa i Wyznawcy (2 kl.)
sobota, 2 października 2021 XXVII tydzień okresu zwykłego. Świętych Aniołów Stróżów (wsp. obowiązkowe) XVIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Śś. Aniołów Stróżów (3 kl.)
niedziela, 3 października 2021 XXVII Niedziela Zwykła. W diecezji warszawsko-praskiej Świętych Archaniołów Michała, Gabriela I Rafała (święto) XIX niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (4 kl.) Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła (3 kl.)
poniedziałek, 4 października 2021 XXVII tydzień okresu zwykłego. Św. Franciszka z Asyżu (wsp. obowiązkowe) XIX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Franciszka, Wyznawcy (3 kl.)
wtorek, 5 października 2021 XXVII tydzień okresu zwykłego. Św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy (wsp. obowiązkowe). W diecezji włocławskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego we Włocławku (święto). W diecezji toruńskiej Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Toruniu (święto) XIX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Wspomnienie Św. Placyda i Towarzyszy, Męczenników. W diecezji włocławskiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej We Włocławku (1 kl.) W diecezji toruńskiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej W Toruniu (1 kl.)
środa, 6 października 2021 XXVII tydzień okresu zwykłego. Św. Brunona, prezbitera (wsp. dowolne). W diecezji włocławskiej Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe) XIX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Brunona, Wyznawcy (3 kl.)
czwartek, 7 października 2021 XXVII tydzień okresu zwykłego. Najśw. Maryi Panny Różańcowej (wsp. obowiązkowe) XIX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) NMP Różańcowej. Wspomnienie św. Marka I, Papieża i Wyznawcy (2 kl.)
piątek, 8 października 2021 XXVII tydzień okresu zwykłego. XIX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Brygidy, Wdowy, Patronki Europy. Wspomnienie śś. Sergiusza, Bachusa, Marcelego i Apulejusza, Męczenników (2 kl.)
sobota, 9 października 2021 XXVIII tydzień okresu zwykłego. Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa (wsp. obowiązkowe). W diecezji kieleckiej Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, patrona diecezji (wsp. obowiązkowe). W diecezji sandomierskiej Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, patrona diecezji (wsp. obowiązkowe) W archidiecezji krakowskiej: Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa (święto) XIX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy. Wspomnienie Św. Jana Leonardii, Wyznawcy. Wspomnienie św. Dionizego, Biskupa, oraz Rustyka i Eleuteriusza, Męczenników (3 kl.) W archidiecezji krakowskiej: Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy. Wspomnienie Św. Jana Leonardii, Wyznawcy (2 kl.) W diecezjach: kieleckiej i sandomierskiej: Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy, Patrona Diecezji Wspomnienie Św. Jana Leonardii, Wyznawcy (2 kl.)
niedziela, 10 października 2021 XXVIII Niedziela Zwykła. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy (wsp. dowolne). Świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy (wsp. dowolne) Św. Jana Leonardiego, prezbitera (wsp. dowolne). W diecezji kaliskiej: Bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe) XX niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (4 kl.) Św. Franciszka Borgiasza, Wyznawcy. Wspomnienie (tylko we mszy) dziękczynienia za Zwycięstwo Chocimskie 1621 r. (3 kl.)
poniedziałek, 11 października 2021 XXVIII tydzień okresu zwykłego. XX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Macierzyństwa NMP (2 kl.) W diecezji zamojsko – lubaczowskiej: Macierzyństwa Nmp, Albo Nmp Matki Odkupiciela, Głównej Patronki Diecezji (1 kl.)
wtorek, 12 października 2021 XXVIII tydzień okresu zwykłego. Bł. Jana Beyzyma, prezbitera (wsp. dowolne). W archidiecezji poznańskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Poznaniu (święto) XX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) W archidiecezji poznańskiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej W Poznaniu (1 kl.)
środa, 13 października 2021 XXVIII tydzień okresu zwykłego. Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe). W diecezji łowickiej: Bł. Honorata Koźmińskiego, Prezbitera, głównego patrona diecezji (uroczystość) XX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Edwarda, Króla, Wyznawcy (3 kl.) W archidiecezji łódzkiej: Św. Teresy z Avilla, Dziewicy i Doktora Kościoła Wspomnienie św. Edwarda, Króla i Wyznawcy (3 kl.)
czwartek, 14 października 2021 XXVIII tydzień okresu zwykłego. Św. Kaliksta I, papieża i męczennika (wsp. dowolne). Św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy (wsp. dowolne). W archidiecezji gnieźnieńskiej: Bł. Radzima Gaudentego, biskupa (wsp. obowiązkowe). W diecezji łowickiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Łowiczu (święto). W archidiecezji łódzkiej: Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. dowolne) XX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Kaliksta I, Papieża i Męczennika (3 kl.) W diecezji łowickiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej W Łowiczu (3 kl.) (1 kl.)
piątek, 15 października 2021 XXVIII tydzień okresu zwykłego. Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe). W archidiecezji łódzkiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Łodzi (święto) XX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Teresy z Avilla, Dziewicy i Doktora Kościoła (3 kl.) W archidiecezji łódzkiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi (1 kl.)
sobota, 16 października 2021 XXIX tydzień okresu zwykłego. Św. Jadwigi Śląskiej (wsp. obowiązkowe). W archidiecezjach wrocławskiej i katowickiej oraz w diecezjach gliwickiej, legnickiej, opolskiej i świdnickiej: ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska i archidiecezji wrocławskiej (uroczystość) XX tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Jadwigi, Wdowy (3 kl.) W archidiecezjach katowickiej i wrocławskiej oraz w diecezjach: gliwickiej, legnickiej i opolskiej: Św. Jadwigi, Wdowy, Głównej Patronki Śląska i Archidiecezji Wrocławskiej (1 kl.)
niedziela, 17 października 2021 XXIX Niedziela Zwykła. Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe) XXI niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (4 kl.) Św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy (3 kl.)
poniedziałek, 18 października 2021 XXIX tydzień okresu zwykłego. Św. Łukasza, Ewangelisty (święto) XXI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Łukasza, Ewangelisty (2 kl.)
wtorek, 19 października 2021 XXIX tydzień okresu zwykłego. Świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy (wsp. dowolne) Św. Pawła od Krzyża, prezbitera (wsp. dowolne). W archidiecezji warszawskiej i w diecezji legnickiej oraz Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego: Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika (wsp. dowolne) XXI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy (3 kl.)
środa, 20 października 2021 XXIX tydzień okresu zwykłego. Św. Jana Kantego, prezbitera (wsp. obowiązkowe). W archidiecezji krakowskiej Św. Jana Kantego, Prezbitera, głównego patrona archidiecezji i diecezji (uroczystość). W archidiecezji lubelskiej i diecezji bielsko-żywieckiej: Św. Jana Kantego, prezbitera, patrona diecezji (wsp. obowiązkowe) XXI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Jana Kantego, Wyznawcy (3 kl.) W archidiecezji krakowskiej: Św. Jana Kantego, Głównego Patrona Archidiecezji (1 kl.) W archidiecezji lubelskiej i diecezji bielsko - żywieckiej: Św. Jana Kantego, Patrona Archidiecezji I Diecezji (2 kl.)
czwartek, 21 października 2021 XXIX tydzień okresu zwykłego. Bł. Jakuba Strzemię (wsp. obowiązkowe) XXI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Bł. Jakuba Strzemię, Biskupa i Wyznawcy. Wspomnienie św. Hilariona, Opata Wspomnienie śś. Urszuli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic (3 kl.)
piątek, 22 października 2021 XXIX tydzień okresu zwykłego. Bł. Jana Pawła II, papieża (wsp. obowiązkowe). W archidiecezji gnieźnieńskiej Przeniesienie relikwii św. Wojciecha (wsp. obowiązkowe). W diecezji sandomierskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Sandomierzu (święto). W diecezji tarnowskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Tarnowie (święto) XXI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) W diecezji sandomierskiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu (1 kl.) W diecezji tarnowskiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie (1 kl.) W archidiecezjach: gnieźnieńskiej i warmińskiej oraz w diecezji pelplińskiej: Wspomnienie Przeniesienia Relikwii św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika
sobota, 23 października 2021 XXX tydzień okresu zwykłego. Św. Jana Kapistrana, prezbitera (wsp. dowolne). Św. Józefa Bilczewskiego, biskupa (wsp. dowolne) XXI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Antoniego Marii Claret, Biskupa i Wyznawcy (3 kl.)
niedziela, 24 października 2021 XXX Niedziela Zwykła. Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa (wsp. dowolne). W archidiecezji przemyskiej Bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe) XXII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (4 kl.) Św. Rafała Archanioła (3 kl.)
poniedziałek, 25 października 2021 XXX tydzień okresu zwykłego. W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Koszalinie (święto). W archidiecezji przemyskiej Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa (wsp. dowolne) XXII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Wspomnienie śś. Chryzanta i Darii, Męczenników. W diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Koszalinie (1 kl.)
wtorek, 26 października 2021 XXX tydzień okresu zwykłego. W diecezji bielsko-żywieckiej bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy (wsp. dowolne) XXII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Wspomnienie Św. Ewarysta, Papieża i Męczennika
środa, 27 października 2021 XXX tydzień okresu zwykłego. XXII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.)
czwartek, 28 października 2021 XXX tydzień okresu zwykłego. Świętych Apostołów Szymona I Judy Tadeusza (święto). W diecezji siedleckiej: Świętych Apostołów Szymona I Judy Tadeusza, głównych patronów diecezji (uroczystość) XXII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Śś. Szymona I Judy Tadeusza, Apostołów (2 kl.) W diecezji siedleckiej: Śś. Szymona I Judy Tadeusza, Apostołów, Głównych Patronów Diecezji (1 kl.)
piątek, 29 października 2021 XXX tydzień okresu zwykłego. W archidiecezji częstochowskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Częstochowie (święto) XXII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) W archidiecezji częstochowskiej: ROCZNICA Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie (1 kl.)
sobota, 30 października 2021 XXXI tydzień okresu zwykłego. W archidiecezji katowickiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Katowicach (święto). W kościołach o nieznanej dacie poświęcenia: Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła (uroczystość) Chrystusa, Króla (1 kl.) W archidiecezji katowickiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Archikatedralnego w Katowicach (1 kl.)
niedziela, 31 października 2021 XXXI Niedziela Zwykła. XXIII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (4 kl.)
poniedziałek, 1 listopada 2021 XXXI tydzień okresu zwykłego. Wszystkich Świętych (uroczystość) XXIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Wszystkich Świętych (1 kl.)
wtorek, 2 listopada 2021 XXXI tydzień okresu zwykłego. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych XXIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (1 kl.)
środa, 3 listopada 2021 XXXI tydzień okresu zwykłego. Św. Marcina de Porres, zakonnika (wsp. dowolne) XXIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.)
czwartek, 4 listopada 2021 XXXI tydzień okresu zwykłego. Św. Karola Boromeusza, biskupa (wsp. obowiązkowe) XXIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy Wspomnienie śś. Witalista i Agrykoli, Męczenników (3 kl.)
piątek, 5 listopada 2021 XXXI tydzień okresu zwykłego. XXIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.)
sobota, 6 listopada 2021 XXXII tydzień okresu zwykłego. XXIII tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.)
niedziela, 7 listopada 2021 XXXII Niedziela Zwykła. XXIV niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (4 kl.)
poniedziałek, 8 listopada 2021 XXXII tydzień okresu zwykłego. W diecezji płockiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Płocku (święto) XXIV tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Wspomnienie śś. Czterech Ukoronowanych, Męczenników. W diecezji płockiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej W Płocku (1 kl.)
wtorek, 9 listopada 2021 XXXII tydzień okresu zwykłego. Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (święto) XXIV tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Rocznica Poświęcenia Archibazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie (2 kl.)
środa, 10 listopada 2021 XXXII tydzień okresu zwykłego. Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe). W diecezji łowickiej Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (wsp. dowolne) Św. Marcina z Tours, biskupa (wsp. dowolne) XXIV tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Andrzeja z Avellino, Wyznawcy Wspomnienie śś. Tryfona i Respicjusza i Nimfy, Dziewicy, Męczenników (3 kl.)
czwartek, 11 listopada 2021 XXXII tydzień okresu zwykłego. Św. Marcina z Tours, biskupa (wsp. obowiązkowe) XXIV tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Marcina, Biskupa i Wyznawcy Wspomnienie św. Mennasa, Męczennika (3 kl.)
piątek, 12 listopada 2021 XXXII tydzień okresu zwykłego. Św. Jozafata, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe). W diecezji siedleckiej Św. Jozafata, biskupa i męczennika, patrona diecezji (wsp. obowiązkowe) XXIV tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski (3 kl.) W diecezji zielonogórsko – gorzowskiej: Śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka I Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski, Patronów Diecezji (2 kl.) W archidiecezji gnieźnieńskiej: Śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka I Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski (2 kl.)
sobota, 13 listopada 2021 XXXIII tydzień okresu zwykłego. Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski (wsp. obowiązkowe). W diecezji zielonogórsko – gorzowskiej: Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka I Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski, patronów diecezji (święto) XXIV tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Stanisława Kostki, Wyznawcy, Patrona Polski oraz archidiecezji warszawskiej i diecezji płockiej. Wspomnienie św. Dydaka, Wyznawcy (2 kl.)
niedziela, 14 listopada 2021 XXXIII Niedziela Zwykła. W archidiecezji katowickiej i archidiecezji wrocławskiej Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy (wsp. dowolne). W diecezji opolskiej: Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy (wsp. obowiązkowe) XXV niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (4 kl.) Św. Jozafata, Biskupa i Męczennika (3 kl.) W diecezji siedleckiej: Św. Jozafata, Biskupa i Męczennika, Patrona Diecezji (2 kl.)
poniedziałek, 15 listopada 2021 XXXIII tydzień okresu zwykłego. Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. dowolne) XXV tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Alberta Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła (3 kl.)
wtorek, 16 listopada 2021 XXXIII tydzień okresu zwykłego. Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik św. Piotra i Pawła, apostołów (wsp. dowolne). Św. Małgorzaty Szkockiej (wsp. dowolne) Św. Gertrudy, dziewicy (wsp. dowolne). W archidiecezji białostockiej Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, głównej patronki archidiecezji (uroczystość). W archidiecezji warmińskiej i diecezjach łomżyńskiej, drohiczyńskiej, ełckiej: Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia (święto). W archidiecezji wrocławskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego we Wrocławiu (święto). W diecezji opolskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu (święto). W archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej: Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia (wsp. obowiązkowe) XXV tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Gertrudy, Dziewicy (3 kl.) W archidiecezji białostockiej i w Skarżysku - Kamiennej: NMP Matki Miłosierdzia, Czyli Ostrobramskiej, Głównej Patronki Archidiecezji i Miasta (1 kl.) W archidiecezji warmińskiej i w diecezjach: łomżyńskiej i drohiczyńskiej: NMP Matki Miłosierdzia, Czyli Ostrobramskiej. Wspomnienie św. Gertrudy, Dziewicy (2 kl.) W archidiecezji wrocławskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Archikatedralnego we Wrocławiu (1 kl.) W diecezji opolskiej: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Opolu (1 kl.)
środa, 17 listopada 2021 XXXIII tydzień okresu zwykłego. Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy (wsp. obowiązkowe) XXV tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Bł. Salomei, Dziewicy. Wspomnienie św. Grzegorza Cudotwórcy, Biskupa i Wyznawcy (3 kl.)
czwartek, 18 listopada 2021 XXXIII tydzień okresu zwykłego. W diecezji łowickiej: Św.Wiktorii, Dziewicy i Męczennicy, głównej patronki diecezji (uroczystość) XXV tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Rocznica poświęcenia bazylik śś. Piotra i Pawła, Apostołów (3 kl.) W diecezji zamojsko – lubaczowskiej: Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Zamościu (1 kl.)
piątek, 19 listopada 2021 XXXIII tydzień okresu zwykłego. Bł. Salomei, zakonnicy (wsp. obowiązkowe) XXV tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Elżbiety, Wdowy Wspomnienie św. Poncjana, Papieża i Męczennika (3 kl.)
sobota, 20 listopada 2021 Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (uroczystość). Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (wsp. obowiązkowe). W diecezji sosnowieckiej: Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, patrona diecezji (wsp. obowiązkowe) Ostatnia niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (2 kl.) Św. Marcina I, Papieża i Męczennika Wspomnienie św. Feliksa Walezego, Wyznawcy (1 kl.)
niedziela, 21 listopada 2021 XXXIV Niedziela Zwykła. Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny (wsp. obowiązkowe) XXVI niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (4 kl.) Ofiarowanie NMP (3 kl.)
poniedziałek, 22 listopada 2021 XXXIV tydzień okresu zwykłego. Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe) XXVI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy (3 kl.)
wtorek, 23 listopada 2021 XXXIV tydzień okresu zwykłego. Św. Klemensa I, papieża i męczennika (wsp. dowolne). Św. Kolumbana, opata (wsp. dowolne) XXVI tydzień po oktawie Zesłania Ducha Świętego (4 kl.) Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika Wspomnienie Św. Felicyty, Męczennicy (3 kl.)

Oprogramowanie kalendarza: Ł.K.. Autor dołożył wszelkich starań, ale błędy mogą się każdemu zdarzyć. Przykładowy feed RSS dla webmasterów: LINK.

Parametry: t - typ kalendarza (zwyczajny - 1, nadzwyczajny - 2, oba - 3); f - ile dni naprzód (do 30); b - ile dni wstecz (do 10).